ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศอ.ปส.จ.ลพ.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

   การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

   โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.

ณ วัดพระธาตุทรายทอง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

อ่านต่อ

   การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

   การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด